Hỗ trợ trực tuyến

Hạt dinh dưỡng

Lọc theo giá:
 • HỘP HẠT MACCA 1KG
HỘP HẠT MACCA 1KGXem chi tiết
HỘP HẠT MACCA 1KG

423,000đ

 • TÚI HẠT CHIA TÍM ORGANIC 400G
 • TÚI HẠT CHIA TÍM ORGANIC 400G
TÚI HẠT CHIA TÍM ORGANIC 400GXem chi tiết
TÚI HẠT CHIA TÍM ORGANIC 400G

244,000đ

 • TÚI YẾN MẠCH ORGANIC 700G
 • TÚI YẾN MẠCH ORGANIC 700G
TÚI YẾN MẠCH ORGANIC 700GXem chi tiết
TÚI YẾN MẠCH ORGANIC 700G

244,000đ

 • TÚI HẠT HẠNH NHÂN NGUYÊN VỎ RANG BƠ MỸ 453G
TÚI HẠT HẠNH NHÂN NGUYÊN VỎ RANG BƠ MỸ 453GXem chi tiết
TÚI HẠT HẠNH NHÂN NGUYÊN VỎ RANG BƠ MỸ 453G

180,000đ

 • HỦ HẠT CHIA TRẮNG CO ÚC 1KG
HỦ HẠT CHIA TRẮNG CO ÚC 1KGXem chi tiết
HỦ HẠT CHIA TRẮNG CO ÚC 1KG

975,000đ

 • HỦ HẠT CHIA ĐEN CO ÚC 1KG
HỦ HẠT CHIA ĐEN CO ÚC 1KGXem chi tiết
HỦ HẠT CHIA ĐEN CO ÚC 1KG

975,000đ

 • TÚI HẠT CHIA TÍM ORGANIC 250G
TÚI HẠT CHIA TÍM ORGANIC 250GXem chi tiết
TÚI HẠT CHIA TÍM ORGANIC 250G

133,000đ

 • HỘP HẠT ÓC CHÓ 100G
HỘP HẠT ÓC CHÓ 100GXem chi tiết
HỘP HẠT ÓC CHÓ 100G

130,000đ

 • TÚI HẠT CHIA TÍM ORGANIC 1KG
 • TÚI HẠT CHIA TÍM ORGANIC 1KG
TÚI HẠT CHIA TÍM ORGANIC 1KGXem chi tiết
TÚI HẠT CHIA TÍM ORGANIC 1KG

401,000đ

 • HỘP HẠT ÓC CHÓ MỸ 500G/1KG
HỘP HẠT ÓC CHÓ MỸ 500G/1KGXem chi tiết
HỘP HẠT ÓC CHÓ MỸ 500G/1KG

185,500đ

 • HỘP HẠT MACCA 400G
HỘP HẠT MACCA 400GXem chi tiết
HỘP HẠT MACCA 400G

180,000đ

 • TÚI HẠT MACCA 500G
 • TÚI HẠT MACCA 500G
TÚI HẠT MACCA 500GXem chi tiết
TÚI HẠT MACCA 500G

263,000đ

 • TÚI HẠT DIÊM MẠCH TRẮNG ORGANIC 1KG
 • TÚI HẠT DIÊM MẠCH TRẮNG ORGANIC 1KG
TÚI HẠT DIÊM MẠCH TRẮNG ORGANIC 1KGXem chi tiết
TÚI HẠT DIÊM MẠCH TRẮNG ORGANIC 1KG

390,000đ

 • HỘP HẠT ÓC CHÓ MỸ 400G
HỘP HẠT ÓC CHÓ MỸ 400GXem chi tiết
HỘP HẠT ÓC CHÓ MỸ 400G

165,000đ

 • TÚI QUẢ ÓC CHÓ TÁCH VỎ 100G / 200G
TÚI QUẢ ÓC CHÓ TÁCH VỎ 100G / 200GXem chi tiết
TÚI QUẢ ÓC CHÓ TÁCH VỎ 100G / 200G

130,000đ

 • TÚI HẠT HẠNH NHÂN MỸ 500G
 • TÚI HẠT HẠNH NHÂN MỸ 500G
TÚI HẠT HẠNH NHÂN MỸ 500GXem chi tiết
TÚI HẠT HẠNH NHÂN MỸ 500G

320,000đ

 • GẠO LỨT RONG BIỂN 200G
GẠO LỨT RONG BIỂN 200GXem chi tiết
GẠO LỨT RONG BIỂN 200G

22,500đ

 • GẠO LỨT MUỐI MÈ 200G
GẠO LỨT MUỐI MÈ 200GXem chi tiết
GẠO LỨT MUỐI MÈ 200G

21,000đ

Ưu đãi trong tháng

GIỎ QUÀ, SẢN PHẨM MỚI

Miễn phí giao hàng

CÁC QUẬN NỘI THÀNH HCM

Món ngon mỗi ngày

CÔNG THỨC NẤU ĂN NGON